Μιχάλης

Director / CEO


Χρηστίνα

Public Relations Officer


Γιάννης

Head of Digital


Λεωνίδας

Head of Development


Γιώργος

Full Stack Developer


Ευαγγελία

Copywriter / SEO Specialist


Εύα

Digital Marketing Specialist


Έφη

Creative Graphic Designer