Μιχάλης

Director / CEO


Χρηστίνα

Public Relations Officer


Γιάννης

Head of Digital


Σωτήρης

Head of Development


Νίκος

Front End Developer


Εύα

Digital Marketing Specialist


Ευαγγελία

Copywriter / SEO Specialist


Έφη

Creative Graphic Designer