Μιχάλης

Director / CEO


Χρηστίνα

Public Relations Officer


Γιάννης

Head of Digital


Σωτήρης

Head of Development


Αναστασία

Full Stack Web Developer


Ματίνα

Digital Marketing Manager


Ελισάβετ

Digital Marketing Specialist


Πασχάλης

Copywriter / SEO Specialist


Έφη

Graphic Designer