Κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ με τεχνολογίες που διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πιο αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών σας.

Στην SmartWebDesign σας παρέχουμε την δυνατότητα υλοποίησης του προτύπου προσβασιμότητηας το οποίο είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο για άτομα με ειδικές ανάγκες και το οποίο αποκαλείται WCAG 2.0. Με αυτόν τον τρόπο η ιστοσελίδα σας είναι φιλικά προσβάσιμη προς τα ΑμΕΑ προσφέροντας τους την δυνατότητα να δουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας σας.

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες για την προσβασιμότητα του Περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) προσδιορίζεται σε τρία επίπεδα: Α, ΑΑ και ΑΑΑ (αναλόγως με το ποιοι ορισμοί ελέγχου ικανοποιούνται και την προτεραιότητα αυτών).

Σε μας μπορείτε να δημιουργήσετε την ιστοσελίδα σας έχοντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε η σελίδα σας να θεωρείται WCAG 2.0 compliant.

Δημιουργία ιστοσελίδων με πλήρη συμβατότητα και όλες τις προϋποθέσεις που θέτουν τα πρότυπα HTML και WCAG 2.0.A.A για διευκόλυνση της πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ περιλαμβάνει δυνατότητες πλοήγησης εγκεκριμένες από διεθνη εργαλέια ελέγχου, όπως το W3C HTML validator (http://validator.w3.org/), το web accessibility evaluation tool (http://wave.webaim.org/) και το http://achecker.ca

Βοηθάμε και διευκολύνουμε την συμμετοχή της επιχείρησης σας στα σχετικά επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, προκειμένου να καλύπτετε τις απαιτήσεις χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την κατασκευή και τον σχεδιασμό ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ γίνετε με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Η ιστοσελίδα:

 

  • είναι text-oriented

 

  • δεν έχει βίντεο ή ήχο

 

  • έχει δομή ιεραρχημένη

 

  • έχει απλουστευμένη διάταξη

 

  • παρέχει μηχανισμούς που βοηθούν τους χρήστες να εντοπίζουν περιεχόμενο, να προσανατολίζονται και να περιηγούνται σε αυτό

 

  • έχει ευανάγνωστο περιεχόμενο

 

  • έχει περιεχόμενο προβλέψιμο