Έχετε εγκριθεί σε κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ; Αποκτήστε ένα πλήρως λειτουργικό website που πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές κατασκευή ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ με το πρότυπο WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Δημιουργούμε δηλαδή εξ αρχής μία ιστοσελίδα για εσάς, η οποία θα είναι καθόλα σύμφωνη με το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο WCAG 2.0., βάσει του οποίου προκύπτει η ενδεδειγμένη δομή και εμφάνιση μίας ιστοσελίδας φιλικής προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ακόμα σας παρέχουμε την δυνατότητα συμμόρφωσης του ήδη υπάρχοντος site σας, ώστε να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που υπάρχουν στο WCAG 2.0. 

Γιατί χρειάζομαι μία ιστοσελίδα για ΑμεΑ;

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης και της εύκολης πλοήγησης στο διαδίκτυο. Για αυτό το σκοπό, το Ευρωπαϊκό ταμείο στήριξης παρέχει προγράμματα που επιδοτούν την κατασκευή μιας ιστοσελίδας για ΑμεΑ. Βασική προϋπόθεση φυσικά για να επιδοτηθεί μία τέτοια σελίδα μέσω του ΕΣΠΑ είναι η απόλυτη συμμόρφωσή της με το πρότυπο WCAG 2.0 AA.

Ιστοσελίδες για ΑμεΑ-Επιχορήγηση ΕΣΠΑ

Η Βασικότερη προϋπόθεση για όλες τις επιδοτήσεις ΕΣΠΑ που αφορούν ιστοσελίδες και e-shop είναι η πλήρης συμμόρφωσή τους με το πρότυπο προσβασιμότητας περιεχομένου WCAG 2.0, πράγμα που σημαίνει ότι το καλύτερο για εσάς είναι να απευθυνθείτε σε μία εταιρία με αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων για ΑμεΑ, ώστε να λάβετε τις απαραίτητες βεβαιώσεις.

Η SmartWebDesign σας παρέχει όλες τις βεβαιώσεις προσβασιμότητας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υπαγωγή της ιστοσελίδας σας στο εκάστοτε πρόγραμμα ΕΣΠΑ.


Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί μία ιστοσελίδα ΑμεΑ;

Σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο, η προσβασιμότητα του  περιεχομένου μίας ιστοσελίδας συγκροτείται από κάποιες βασικές προϋποθέσεις οι οποίες διασφαλίζουν την ισότιμη δυνατότητα αντίληψης κατανόησης και πλοήγησης από όλους. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες για την προσβασιμότητα του Περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) προσδιορίζεται σε τρία επίπεδα: Α, ΑΑ και ΑΑΑ (αναλόγως με το ποιοι ορισμοί ελέγχου ικανοποιούνται και την προτεραιότητα αυτών).

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως οι κανόνες του προτύπου WCAG πρέπει να εφαρμόζονται σε ολόκληρο το site και όχι σε μεμονωμένες σελίδες του.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τα απαραίτητα χαρακτηριστικά μίας ιστοσελίδας για ΑμεΑ:

  • Να είναι text-oriented
  • Να δεν έχει βίντεο ή ήχο
  • Να έχει δομή ιεραρχημένη
  • Να έχει απλουστευμένη διάταξη
  • Να παρέχει μηχανισμούς που βοηθούν τους χρήστες πλοηγούνται σε αυτή
  • Να έχει ευανάγνωστο περιεχόμενο
  • Να έχει περιεχόμενο προβλέψιμο

Τι είναι το πρότυπο WCAG 2.0;

Το ακρωνύμιο WCAG,  προκύπτει από τα αρχικά των αγγλικών όρων Web Content Accessibility Guidelines, και περιλαμβάνει το σύνολο όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει μία ιστοσελίδα ώστε το περιεχόμενό της να είναι εύκολα προσβάσιμο από άτομα με αναπηρίες.

Πιο συγκεκριμένα , οι αναπηρίες βάσει των οποίων συγκροτήθηκε  το πρότυπο WCAG 2.0. είναι η κώφωση και η μειωμένη ακοή, η τύφλωση και η μειωμένη όραση, η φωτοευαισθησία, οι διάφορες δυσκολίες στην κίνηση, τον λόγο και την μάθηση.

Πώς εξασφαλίζουμε πως μία σελίδα είναι σύμφωνη με το πρότυπο WCAG 2.0.

Έχοντας κατασκευάσει και αναδιαμορφώσει δεκάδες ιστοσελίδες για ΑμεΑ , ακολουθούμε μία ενδεδειγμένη γραμμή εργασιών, η οποία εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση της ιστοσελίδας σας με τις παραπάνω προϋποθέσεις.  Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε διεθνή εργαλεία ελέγχου, όπως το W3C HTML validator (http://validator.w3.org/), το web accessibility evaluation tool (http://wave.webaim.org/) και το http://achecker.ca, ώστε να διαπιστώσουμε τυχόν ασυμφωνίες με το πρότυπο, να τις διορθώσουμε και να σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες βεβαιώσεις προσβασιμότητας,

Συχνές Ερωτήσεις

Σε τι διαφέρει μία κανονική ιστοσελίδα από μία ιστοσελίδα για ΑμεΑ;
Οι ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ πρέπει να είναι σύμφωνες όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει το πρότυπο WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), ώστε η σελίδα να είναι εύκολα προσβασιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ποια είναι τα βασικά στοιχεία μιας ιστοσελίδας για ΑμεΑ;
Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει μία ιστοσελίδα ΑμεΑ είναι είναι η επισήμανση πληροφοριών, η δυνατότητα πλοήγησης με πληκτρολόγιο, η αντίθεση χρωμάτων, η αυξομείωση μεγέθους γραμματοσειράς και η ιεραρχημένη δομή του περιεχομένου.
Χρειάζεται το e-shop μου να είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑ για να επιδοτηθεί μέσω του ΕΣΠΑ;
Για την επιδότηση e-shop μέσω ΕΣΠΑ πρέπει η ιστοσελίδα να διαθέτει πιστοποίηση για ΑμεΑ WCAG 2.0 AA, σύμφωνα με τα εργαλεία πιστοποίησης, που ορίζει το κάθε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.
Μπορώ να μετατρέψω ένα υπάρχον site σε ιστοσελίδα για ΑμεΑ;
Ναι, φυσικά. Στη SmartWebDesign αναλαμβάνουμε να κάνουμε οποιαδήποτε WordPress ιστοσελίδα, προσβάσιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε πρόκειται για ιστοσελίδα παρουσίασης, είτε για e-shop.
Ποιο είναι το κόστος μίας πιστοποιημένης ιστοσελίδας για ΑμεΑ;
Το κόστος μια ιστοσελίδας για άτομα με αναπηρία ποικίλει ανάλογα την περίπτωση και τις εργασίες που θα απαιτηθούν ώστε να συμβατή με το πρότυπο WCAG 2.0 AA.